Frister og generell informasjon

Fritt Ord har følgende søknadsfrister våren 2015. Søknad levert til fristen:

15. januar blir behandlet i februar
20. februar blir behandlet i mars/april
27. mars blir behandlet i mai
15. mai blir behandlet i juni
3. august blir behandlet i september
11. september blir behandlet i oktober/november
6. november blir behandlet i desember

Søknader må sendes Fritt Ord i god tid, slik at vår behandling er avsluttet før aktuelle prosjekt er gjennomført. Det gis ikke støtte etterskuddsvis.

Fritt Ord har elektronisk søknadsportal. Operett bruker her.

Når søknader blir innvilget, skal den følgende påfølgende kommunikasjon også skje via vårt søknadssenter. Støttemottaker skal sende inn utbetalingsanmodning og rapporter i elektronisk form, se valget «Mine søknader» på søknadssenteret. Alle søkere gjøres oppmerksom på at den stadig større søkermassen har gjort det nødvendig å spisse til profilen slik at de tilskudd som går mer direkte på bruken av det frie ord blir prioritert.

Søknadsskjema: Det digitale skjemaet er bygget opp med en trinnvis gjennomgang av de feltene du må fylle ut for å kunne søke. Det ligger kontrollsjekker på en del felter som du må fylle ut for å sende skjemaet. Du har mulighet til å starte på et skjema og mellomlagre det, for så å hente det frem igjen når du logger på ved en senere anledning.

Det anbefales at søkerne har alle relevante opplysninger klare før man starter utfyllingen av søknadsskjemaet. I tillegg bør alle dokumenter som skal lastes opp, være ferdigstilte.

Det er obligatorisk for søkerne å sende oss en utførlig beskrivelse av prosjektet det søkes om, samt å levere budsjett og finansieringsplan.

  • Prosjektbeskrivelse: en presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet
  • Budsjett og finansieringsplan: oversikt som viser prosjektets kostnader, egenfinansiering, prosjektets antatte inntekter, annen støtte som det er gitt tilsagn om og andre søknader som er sendt, men ennå ikke besvart.

I tillegg kan søkerne også laste opp andre dokumenter som er relevante for behandlingen av søknaden. Disse lastes opp som CV eller Vedlegg.

  • CV: kortfattet informasjon om kvalifikasjonene til enkeltperson eller gruppe involvert i prosjektet. Er det flere involverte, må CV-er samles i en fil.

Til Fritt Ord

Til logg inn portal og søknadsskjema