Behandlingsansvarlig 

Daglig leder er på vegne av Foreningen !les behandlingsansvarlig for foreningens behandling av personopplysninger.  

Personopplysninger som lagres 
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre medlemmer og brukere: Navn, adresse, epostadresse, telefonnummer og medlemsbedriftens organisasjonsnummer. I en tidsbegrenset periode lagrer vi også nødvendig informasjon for å kunne utbetale honorar og lønn for personer som har utført et oppdrag fra Foreningen !les. 

Når du besøker nettsiden foreningenles.no lagrer vi besøksstatistikk i Google Analytics der brukerdata som standard lagres i 26 måneder. 

Formål med behandlingen 

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser til våre medlemmer og til brukerne av våre tjenester.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi informasjon, tilbud og service i forbindelse med den avtalen medlemmene og brukerne våre har med oss.

Grunnlaget for behandlingen 
Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle medlemsforpliktelene og avtalen om bruk av våre tjenester. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service via e-post og telefon. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (1)(a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og på våre nettsider i forbindelse med avtale om medlemskap, deltagelse i våre tiltak eller bestilling av tjenester som for eksempel nyhetsbrev.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her [Aktiv lenke til egen informasjon]. 


Utlevering av opplysninger til tredjeparter 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere som for eksempel fraktselskap vi til enhver tid benytter.

Vi gir Hurd Økonomi & regnskap AS de opplysningene som er nødvendige for å administrere utbetaling av lønn, feriepenger, refusjoner og andre ytelser, samt rapportering til offentlige myndigheter om arbeids- og inntektsforhold.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med organisasjoners medlemskap, påmelding på våre tiltak eller bruk av våre tjenester lagres i vårt aktive medlems- og kunderegister i 5 år.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll. 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: 

E-post: 

les@foreningenles.no

Foreningen !les

c/o Sentralen

PB. 183 Sentrum

0157 Oslo