Foreningen !les har ikke frie midler dere kan søke på, men vi er behjelpelige med å komme med innspill og konkret hjelp til søknader om finansiering. Ønsker dere å få tilbakemelding på søknadsteksten eller vil dere ha innspill på et realistisk budsjett? Ta kontakt på e-post til les@foreningenles.no

Her vil vi legge ut tilps til hvordan skrive søknad, samle opp søknadsfrister og til hvem man kan søke om støtte.

Undersider