Poesislam gjennomføres hovedsakelig etter følgende regler:

  • Konkurrentene leser egne tekster/dikt for et publikum.
  • Man får ikke bruke rekvisitter eller musikkinstrumenter.
  • Hvis en deltar på NM flere år på rad må man ha nye tekster for hvert år.
  • Det er bare lov å opptre én av gangen. Om tekstene har to forfattere kan det gjøres unntak.
  • Tekstene/diktene kan ikke vare lenger enn tre minutter. Hvis en deltaker går over tiden, blir det poengtrekk.
  • Fire eller fem jurygrupper/dommere utnevnes tilfeldig blant publikum. De bedømmer deltakerne på bakgrunn av innhold, fremføring og salens reaksjoner.
  • Juryene gir poeng fra en til ti med en desimal. (Det høyeste og laveste tallet trekkes fra, og de resterende summeres, noe som gir en score på mellom 2/3 og 20/30 poeng, avhengig av antall juryer).
  • I den siste runden teller poengene dobbelt (publikum gir fortsatt poeng mellom en og ti med en desimal, men arrangørene dobler dem).
  • Det er tre runder med fremføring, så alle deltakere har 3×3 minutter til rådighet. Poengene fra de tre rundene legges sammen.
  • Publikum kan gi så mye respons de vil både etter og under en diktopplesning, og til både deltakere og juryer.