1. Sparebankstiftelsen
 2. Gjensidigestiftelsen
 3. Tryg Almennyttige Stiftelse
 4. UNI Stiftelsen
 5. IF Trygghetsfond
 6. Hydrofondet / Hydro sponsorvirksomhet
 7. Norske Shell
 8. Skagen Fondet
 9. Frifond.no
 10. Rusfri Oppvekst: NLA forlagets fond
 11. Kraftleverandørene (se oversikt over alle på http://www.byttestrom.no/)
 12. Benjamins Minnefond & IMDI
 13. Helsedirektoratet
 14. Bufetat
 15. Innovasjon Norge
 16. Danske Engasjement
 17. Kulturrådet
 18. Nasjonalbiblioteket
 19. Kriminalitetsforebyggende Råd
 20. Nordisk Kulturfond
 21. Musikkutstyrsordningen
 22. Sametinget
 23. Aktiv Ungdom
 24. Kavlifondet
 25. Sparebanken Vest eller Nord
 26. Extrastiftelsen
 27. Fritt Ord
 28. GRIEG Foundation

SJEKK OGSÅ: